Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zaliczenia
Zaliczenia

Studia

Cyfrowe techniki pomiarowe 13Kx
Diagnostyka i monitoring maszyn 13A4 41A4_P
41A4_L
41A6_P
41A6_L
91A6_P
91A6_L
42M4
42M5
Energooszczędne i ekologiczne ukł. nap. i ster. 42A4
Hydraulic and pneumatic drive and control Erasmus
Logistyka i systemy transportu w przedsiębiorstwie 12Ix
Mikronapędy i sensoryka w inżynierii medycznej 13Lx
Maszynoznawstwo z teorią mechanizmów i maszyn 12B1 12Lx 12Mx 12S1
Metody i urządzenia do badań diagnostycznych 13Tx
Miernictwo cieplne i maszynowe 83M1        
Napędy i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne 83S2
Napędy i sterowanie maszyn 83M2
Napędy maszyn i urządzeń 12Ix
Ochrona miejsca pracy placówek medycznych 13L3
Pomiary i analiza hałasu przemysłowego 12B1
Pomiary wibroakustyczne w inż. środ. tran. 13Tx
Seminarium dyplomowe II st. 42A4
Sterowanie i automatyzacja maszyn 13A1
13A4
13A6