Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zaliczenia
Zaliczenia

Studia

Cyfrowe techniki pomiarowe 13Kx
Podstawy diagnostyki i monitoringu maszyn SS 13A4 41A4_P
41A4_L
41A6_P
41A6_L
42M4
42M5

Podstawy diagnostyki i monitoringu maszyn SN 91A6_P 91A6_L
Energooszczędne i ekologiczne ukł. nap. i ster. 42A4 92A4    
Hydraulic and pneumatic drive and control Erasmus
Logistyka i systemy transp. w przedsiębiorstwie 12Ix
Maszyny i urządzenia do badań diagnostycznych 13T4      
Mikronapędy i sensoryka w inżynierii medycznej 13Lx
Maszynoznawstwo z teorią mechanizmów i maszyn 12B1 12Lx 12Mx 12Sx
Napędy maszyn i urządzeń 12Ix 82I1
Ochrona miejsca pracy placówek medycznych 13L3
Pomiary i analiza hałasu przemysłowego 12B1
Pomiary wibroakustyczne w inż. środ. tran. 13T4
Sterowanie i automatyzacja maszyn 13Ax  
Wibroakustyczne diagnozowanie maszyn 41A4