Zaliczenia

Maszynoznawstwo
Miernictwo cieplne i maszynowe
 
Monitorowanie Zagrożeń Akustycznych
 
 
Napędy elektryczne

12A1 

12A2 

12A3
Seminiarium dyplomowe
 
 
Sterowanie i napędy hydrauliczne i pneumatyczne
 
 
Systemy sterowania w maszynach mobilnych
 
 
Wibroakustyczna diagnostyka maszyn
 
 

 

logo pk s
 
logo wm s
 
logo GFPS
 
logo dzwignice