Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility STUDIA
STUDIA

Studia

Dla studenta

W niniejszym dziale znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące toku studiów, zaliczeń oraz egzaminu dyplomowego

☰ Więcej informacji

Konsultacje pracowników M-11 znajdują się w "Spisie pracowników". W celu uzyskania dokładnych informacji należy wpisać nazwisko prowadzącego w odpowiednim polu.

Spis pracowników
Informacje dotyczące egzaminu dyplomowego
Tematy prac dyplomowych
Zakresy tematyczne

Uwaga: Niezależnie istnieje możliwość prowadzenia pracy dyplomowej zaproponowanej przez studenta, np. w oparciu o kontakty z przyszłym pracodawcą lub własne zainteresowania dyplomanta

Wybór promotora i tematu pracy dyplomowej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej

Obowiązki studenta

 1. W celu wyboru tematu pracy dyplomowej student kontaktuje się mailowo z wybranym promotorem oraz uzgadnia temat lub zakres tematyczny oraz cel i zakres pracy dyplomowej
 2. Student pobiera deklarację (link poniżej), którą nastepnie otwiera w programie Acrobat Reader i za pomocą funkcji "Wypełnij i podpisz" wypełnia, podpisuje oraz zapisuje pod następującą nazwą:
  Nazwisko Imię_AiR_SiMMiU_I_st_SS.pdf
  gdzie poszczególne informacje w kolejności oznaczają:
  Nazwisko Imię, Kierunek Studiów, Specjalność/blok specjalnościowy, stopień studiów, rodzaj studiów (stacjonarne SS/ niestacjonarne SN) Deklaracje zapisane pod inną nazwą nie będą akceptowane (uważa się je za niedostarczone!)
 3. Student przesyła wypełnioną deklarację mailowo do Promotora w terminie:
  15 listopada 2021r. – studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne ) oraz studia niestacjonarne I stopnia ( 3 rok),
  15 maja 2022r. – studia stacjonarne I stopnia.
Deklaracja wyboru tematu

01

Student wysyła (nie później niż na 9 dni roboczych przed planowanym terminem obrony) do sekretariatu jednostki organizacyjnej, w której prowadzona jest specjalność, z kopią do promotora wiadomość mailową (studenci specjalności Sterowanie i Monitoring Maszyn i Urządzeń oraz Inżynieria Maszyn Budowlanych i Systemów Transportu Przemysłowego na maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Treść wiadomości powinna zawierać:

 • imię i nazwisko studenta,
 • rodzaj studiów (stacjonarne/niestacjonarne),
 • stopień studiów (inżynierskie, magisterskie).
 • kieunek studiów,
 • specjalność/profil dyplomowania,

02

Sekretariat jednostki dyplomujacej przekazuje do dziekanatu komplet pełnej dokumentacji wszystkich przystępujących do egzaminu dyplomowego studentów nie później niż na 7 dni roboczych przed terminem egzaminu dyplomowego do godz. 9:00

03

Wszystkie dokumenty, podpisane własnoręcznie przez studenta stanowią oryginały, które należy dostarczyć do sekretariatu jednostki (pok. 25, bud. L - komora termoklimatyczna)
 1. Potwierdzenie wyboru promotora i tematu pracy dyplomowej
 2. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej (wydruk z systemu antyplagiatowego ASAP)
 3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych absolwenta PK
 4. Wniosek o wydanie kompletu dokumentów potwierdzających ukończenie studiów
 5. Karta osiągnięć studenta - wpisywanych do dyplomu (naukowych, sportowych i artystycznym - w przypadku ich uzyskania), wraz z jej tłumaczeniem na język angielski
 6. Skan dowodu wpłaty za dyplom (100 zł z odpisem w j. obcym lub 60 zł bez odpisu - przelew na konto wirtualne - dotyczy studiów stacjonarnych pierwszego stopnia)
 7. W przypadku cudzoziemców, kwestionariusz cudzoziemca
 8. Karta odejścia (wydrukowany e-mail potwierdzający rozliczenie się biblioteką)
 9. Umowa dotycząca praw autorskich (jeżeli specyfikacja tego wymaga)
 1. Deklaracja wyboru tematu pracy dyplomowej (z02)
 2. Plik PDF z pracą dyplomową, która została wgrana również do systemu antyplagiatowego ASAP. Nie ma potrzeby drukowania pracy!

  Należy jedynie umieścić plik na utworzonym kanale w aplikacji Microsoft Teams.

  • wzór karty tytułowej pracy (z03-1)

   Tę kartę tytułową należy dołączyć do pliku pdf z pracą.

  • wzór drugiej strony pracy (z03-2)

   WAŻNE! Drugą stronę należy wydrukować, podpisać, zeskanować i dołączyć do pracy przed wrzuceniem do ASAP!

 3. Karta tytułowa pracy zawierająca informację odnośnie miejsca przechowywania pracy dyplomowej (z podpisami promotora oraz recenzenta) (z04)
 4. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej (wydruk z systemu antyplagiatowego ASAP podpisany przez dyplomanta)
 5. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (z06)
 6. Wniosek o wydanie kompletu dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich odpisami (z07)
 7. Skan dowodu wpłaty za dyplom (100 zł z odpisem w j. obcym lub 60 zł bez odpisu - przelew na konto wirtualne - dotyczy studiów stacjonarnych pierwszego stopnia)
 8. Karta odejścia (mail zapisany w formacie pdf) - wszelkie pytania związane z obsługą kont bibliotecznych, w tym: okresem ważności kont, prolongatami, zwrotami książek i kartami obiegowymi należy kierować:
  • do Wypożyczalni BPK: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 12 628 29 63 (w godz. 8:30-14:00)
  • do Wypożyczalni BWM: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 12 628 36 51 (w godz. 8:30-14:00)
 9. Oświadczenie promotora w sprawie dopuszczenia do egzaminu dyplomowego (wydruk z systemu antyplagiatowego ASAP podpisany przez promotora
 10. Ogólny Raport z badania antyplagiatowego Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA). Pracę do JSA wprowadza promotor po czym, po zaakceptowaniu raportu, drukuje go (raport ogólny), zatwierdza i podpisuje.
 11. Opinia promotora pracy dyplomowej
 12. Opinia recenzenta pracy dyplomowej
 13. Karta osiągnięć studenta wpisywanych do dyplomu (naukowych, sportowych i artystycznych - w przypadku ich uzyskania) (z09)
 14. W przypadku cudzoziemców, kwestionariusz cudzoziemca (Kwestionariusz)
 • Termin obrony: 29.06.2022 r.
  Termin składania dokumentów: 15.06.2022 r. do godz. 12:00
 • Termin obrony: 30.06.2022 r.
  Termin składania dokumentów: 15.06.2022 r. do godz. 12:00
 • Termin obrony: 29.09.2022 r.
  Termin składania dokumentów:
 • Termin obrony: 30.09.2022 r.
  Termin składania dokumentów: