STUDIA

W ramach działalności statutowej Laboratorium prowadzi nastepujace formy zajęć dydaktycznych:

W ramach studiów I i II stopnia prowadzimy również dwie specjalności:

W dziale Studia można znaleść więcej informacji na w/w tematy.

Dodatkowo podajemy wykaz:

Dla studentów zainteresowanych podjęciem prac przejściowych i dyplomowych (inzynierskich i magisterskich) podajemy tematy prac, a dla tych, którzy zakończyli ich tworzenie przedstawiamy terminy obron.

Zapraszamy!

logo pk s
 
logo wm s
 
logo GFPS
 
logo dzwignice