Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Baza laboratoryjna
Baza laboratoryjna

  Wzbudnik elektrodynamiczny 10 kN typ ES-10-240 firmy Dongling Technologies


  Właściwości

  • siła dla przebiegów sinusoidalnych (sinus) –10 kN,
  • siła dla przebiegów losowych (random) –10 kN,
  • siła dla udarów (shock) – 20 kN,
  • zakres częstotliwości – 5 Hz- 3000 Hz
  • maksymalne przyspieszenie głowicy dla sygnału typu sinus - 1000 m/s2 ,
  • maksymalne przemieszczenie głowicy - 51 mm (peak-peak) ,
  • maksymalne statyczne obciążenie głowicy – 300 kg,
  • średnica głowicy – 240 mm z możliwością powiększenia do wymiaru 500 mm x 500 mm przy wykorzystaniu head expandera,
  • możliwość przeprowadzania badań w pionie oraz w poziomie przy wykorzystaniu stołu ślizgowego o wymiarach powierzchni montażowej 500mm x 500mm

  System posiada kontroler Rula RL-C21, który pozwala na wykonywanie testów przy wykorzystaniu następujących rodzajów sygnałów:

  • test sygnałem sinusoidalnym z możliwością programowania przebiegu testu, zmiany częstotliwości i amplitudy w funkcji czasu, określania czasu trwania testu, szybkości zmian, typu przemiatania (log, lin), a także z możliwością wykonania testu dla stałych częstotliwości,
  • test sygnałem losowym o definiowanej charakterystyce częstotliwościowej,
  • test sygnałem impulsowym (shock) z możliwością definicji kształtu impulsów, czasu ich trwania, amplitudy i interwału,
  • test z wykorzystaniem (replikacją) zarejestrowanego sygnału rzeczywistego,
  • test z wyszukiwaniem rezonansu i potrzymaniem w fazie drgań rezonansowych.

  Zestaw akcelerometrów piezoelektrycznych


  Laboratorium posiada akcelerometry firm PCB, Dytran, MMF w tym m.in. takich typów jak:

  • Dytran 3093D7, trójosiowy, o czułości 10 mV/ms2 i paśmie 0.6 Hz do 5 kHz,
  • Dytran 3055D2, jednoosiowy, o czułości 10 mV/ms2 i paśmie 1 Hz – 10 kHz,
  • PCB 352C33, jednoosiowy, o czułości 10 mV/ms2 i paśmie 0,5 Hz – 10 kHz,
  • PCB 352C34, jednoosiowy, o czułości 10 mV/ms2 i paśmie 0,5 Hz – 10 kHz,
  • PCB 352C03, jednoosiowy, o czułości 1 mV/ms2 i paśmie 0,5 Hz – 10 kHz,
  • PCB 356A16, trójosiowy, o czułości 10 mV/ms2 i paśmie 0,3 Hz – 6 kHz,
  • PCB 356B18, trójosiowy, o czułości 100 mV/ms2 i paśmie 0,3 Hz – 5 kHz,
  • Svantek SV 207A, trójosiowy, drgań budowlanych, o czułości 100 mV/ms2 i paśmie 0,3 Hz – 3 kHz,
  • Svantek SV 39A, trójosiowy, dysk do pomiaru drgań ogólnych, o czułości 100 mV/ms2 i paśmie 0,5 Hz – 3 kHz,
  • akcelerometry przemysłowe typu VIS 311A, jednoosiowe, o czułości 10 mV/ms2
  • konwertery IEPE/ładunek pozwalające na wykorzystanie czujników ładunkowych np. MMF typu KB10, KD21, KD35, KD11

  Analizatory dźwięku i drgań


  Svantek Svan 958

  • czterokanałowy analizator dźwięku i drgań klasy 1,
  • funkcja miernika poziomu dźwięku,
  • funkcja miernika drgań,
  • funkcja analizatora 1/1 - i 1/3 – oktawowego,
  • funkcja analizatora FFT,
  • możliwość zapisu czterokanałowego pliku *.wav mierzonych sygnałów
  • wbudowane filtry m.in. do oceny stanu maszyn, oceny drgań przekazywanych na człowieka.

  Svantek Svan 979

  • jednokanałowy analizator dźwięku i drgań klasy 1
  • funkcja miernika poziomu dźwięku,
  • funkcja miernika drgań,
  • funkcja analizatora 1/1 - i 1/3 – oktawowego,
  • funkcja analizatora FFT,
  • funkcja pomiaru czasu pogłosu (wbudowany generator sygnału)
  • możliwość zapisu pliku *.wav mierzonego sygnału
  • posiada zatwierdzenie Głównego Urzędu Miar (GUM),

  Svantek Svan 971

  • jednokanałowy analizator dźwięku klasy 1
  • funkcja miernika poziomu dźwięku,
  • funkcja analizatora 1/1 - i 1/3 – oktawowego,
  • funkcja analizatora FFT,
  • posiada zatwierdzenie GUM,

  Svantek Svan 912 AE

  • jednokanałowy analizator dźwięku i drgań klasy 1,
  • funkcja miernika poziomu dźwięku,
  • funkcja miernika drgań,
  • funkcja analizatora 1/1 i 1/3 – oktawowego,
  • funkcja analizatora FFT,

  Svantek Svan 912

  • jednokanałowy analizator dźwięku i drgań klasy 1,
  • funkcja miernika poziomu dźwięku,
  • funkcja miernika drgań,
  • funkcja analizatora 1/1 i 1/3 – oktawowego,
  • funkcja analizatora FFT,

  Sonopan DSA-50

  • jednokanałowy analizator dźwięku klasy 1,
  • funkcja miernika poziomu dźwięku,
  • funkcja analizatora 1/1 i 1/3 – oktawowego,
  • posiada zatwierdzenie GUM,

  Moduły do akwizycji danych pomiarowych


  Moduły do pomiaru sygnałów drganiowych i akustycznych posiadają wejścia w standardzie IEPE pozwalające na podłączenie mikrofonów pomiarowych oraz akcelerometrów. Możliwość jednoczesnego pomiaru sygnałów na wielu kanałach, wraz z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania, stanowi alternatywę dla sprzętowych analizatorów widma drgań i dźwięku pozwalając na poszerzenie możliwości badawczych.

  Data Translation DT9857E-8

  • osiem niezależnych wejść w standardzie IEPE z 24-bitowymi przetwornikami A/C,
  • częstotliwość próbkowania 105,4 kHz/kanał,
  • dolna częstotliwość graniczna (dla -3 dB) 0,5 Hz,
  • dwa wyjścia analogowe o rozdzielczość przetwornika C/A 32 bit,
  • częstotliwość próbkowania >100 kHz/kanał,
  • wejście tachometryczne o zakresie napięcia co najmniej ±30 V,
  • wejścia i wyjścia cyfrowe TTL
  • wejścia licznikowe,

  Data Translation DT9837A

  • cztery niezależnych wejść w standardzie IEPE z 24-bitowymi przetwornikami A/C,
  • częstotliwość próbkowania 52,7 kHz/kanał,
  • dolna częstotliwość graniczna (dla -3 dB) poniżej 1 Hz,
  • wyjścia analogowe o rozdzielczość przetwornika C/A 24 bit,
  • częstotliwość próbkowania 52,7 kHz,
  • wejście tachometryczne o zakresie napięcia co najmniej ±30 V,

  National Instruments 9233

  • cztery niezależnych wejść w standardzie IEPE z 24-bitowymi przetwornikami A/C,
  • częstotliwość próbkowania 50 kHz/kanał,
  • dolna częstotliwość graniczna (dla -3 dB) 0.5 Hz,

  Mikrofony pomiarowe


  Laboratorium posiada mikrofony pomiarowe z przedwzmacniaczami w standardzie IEPE:

  • ½ calowe takie jak Gras 40AE, Microtech Gefell MK255, Svantek SV22,
  • ¼ calowe prod. iSEMcon LLC.

  Posiadamy także niezbędne akcesoria takie jak statywy mikrofonowe (o wysokości do 4 m), osłony mikrofonów, w tym zestaw do ciągłego monitorowania hałasu w środowisku z osłoną wszechpogodową Svantek SV208 oraz dedykowane do systemów okablowanie.

  Oprogramowanie do pomiaru i analizy sygnałów


  Programy Dasylab i SpectraPlus pozwalają na przeprowadzanie wielokanałowych pomiarów drgań i dźwięku oraz zaawansowaną analizę mierzonych sygnałów w czasie rzeczywistym lub na podstawie zarejestrowanych wcześniej danych.

  Dasylab PRO

  Program DasyLab to uniwersalne środowisko do budowy aplikacji pomiarowych sygnałów wraz i ich przetwarzaniem, zapisem i wizualizacją, oraz sterowaniem i regulacją. Program ten umożliwia zbudowanie aplikacji pomiarowej „od zera” przy wykorzystaniu rozbudowanej bazy modułów funkcyjnych. Ta elastyczność powoduje, że program ten nadaje się w szczególności do tworzenia torów pomiaru i analizy sygnałów w nietypowych i skomplikowanych zadaniach Prostota obsługi programu pozwala także na szybkie budowanie prostych i typowych aplikacji pomiarowych.

  Program Dasylab PRO charakteryzuje się następującymi cechami:

  • aplikacje budowane są w formie schematów blokowych, przy wykorzystaniu bloków dostępnych w systemie,
  • pozwala na pomiar sygnałów w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem kompatybilnych modułów pomiarowych (np. Data Transaltion, National Instruments),
  • posiada możliwość wczytywania i pracy na sygnałach zapisanych wcześniej w plikach,
  • posiada szeroki zestaw funkcji algebraicznych, wartości statystycznych sygnału,
  • pozwala na wykonanie analizy korelacyjnej (autokorelacja, korelacja wzajemna)
  • posiada możliwość analizy sygnału w dziedzinie częstotliwości (okienkowanie, FFT, analiza 1/n-oktawowa, analiza rzędów),
  • pozwala na wykonywanie analiz dwukanałowych typu funkcje przejścia, koherencja
  • pozwala na filtrację sygnału za pomocą programowalnych filtrów, zaprogramowania filtrów typu FIR lub IIR,
  • pozwala na wykonanie analizy zniekształceń harmonicznych,
  • posiada moduł generatora funkcyjnego (sinus, prostokąt, szum), moduł generatora sekwencji,
  • posiada możliwość wizualizacji mierzonych i analizowanych sygnałów w postaci wykresów w funkcji czasu, częstotliwości, wykresów dwóch sygnałów względem siebie, wykresów we współrzędnych biegunowych wartości wskaźników, tabel i pozwala na zaprojektowanie ekranów wizualizacji wyników i zadawania parametrów,
  • pozwala na zaprogramowanie regulatora PID,
  • pozwala na całkowanie i różniczkowanie sygnału.

  SpectraPLUS-DT

  Program SpectraPlus to specjalistyczne narzędzie pomiarowe z wbudowanymi funkcjami pozwalającymi przede wszystkim na zaawansowane wielokanałowe analizy częstotliwościowe sygnałów. Posiada on również funkcje pozwalające na wykorzystanie do badań z zakresu akustyki budowlanej (pomiar czasu pogłosu, izolacyjności) a także stosowane w diagnostyce maszyn (analiza w dziedzinie rzędów).

  • posiada możliwość jednoczesnego przeprowadzania pomiarów, analiz i wizualizacji sygnałów dla 16 kanałów,
  • pozwala na pomiary i analizy sygnałów w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem kompatybilnych modułów pomiarowych,
  • pozwala na rejestrację sygnałów jednocześnie ze wszystkich kanałów pomiarowych,
  • posiada możliwość odczytu wielokanałowego sygnału z zarejestrowanych plików i jago analizę w takim jak sygnałów w czasie rzeczywistym,
  • pozwala na skalowanie (kalibrację) napięciowych sygnałów wejściowych w celu określania w programie wartości poziomów ciśnienia akustycznego i przyspieszenia drgań,
  • pozwala na zastosowanie filtrów ważenia typu A i C
  • pozwala na wyświetlanie przebiegów czasowych, widm amplitudowych i fazowych, spektrogramów (amplitudowo-czasowo-częstotliwościowych),
  • pozwala na wykonanie analiz widmowych metodą FFT (amplituda, faza) z wykorzystaniem okien o różnym kształcie (prostokątne, Hanning, Blackman, Hamming), pozwala na zastosowanie uśredniania liniowego i wykładniczego widm,
  • pozwala na wykonywanie analiz dwukanałowych typu funkcje przejścia, koherencja i ich wizualizację w postaci wykresów widmowych, spektrogramów,
  • pozwala na wykonanie analiz 1/n – oktawowych (1/1 -, 1/3 -, 1/6 -, 1/12 -, 1/24 - i 1/48 - oktawy) z możliwością uśredniania liniowego i wykładniczego kolejnych analiz w czasie,
  • pozwala na obsługę wejścia tachometrycznego, określenia obrotów układu i wykonywania analiz w dziedzinie rzędów (widma i spektrogramy w dziedzinie rzędów),
  • pozwala na określenie czasu pogłosu T60 szerokopasmowego oraz w pasmach częstotliwości, a także określania krzywych zaniku w pasmach częstotliwościowych i bez filtracji,
  • pozwala na logowanie wyników analiz do pliku podczas pomiaru w czasie rzeczywistym lub przy analizie offline.
  • posiada generator sygnałów typu szum, funkcyjny (harmoniczny, prostokąt, piła), harmoniczny ze zmianą częstotliwości - typu sweep, odtwarzanie sygnału rzeczywistego (*.wav), współpracujący z kompatybilnym modułem przetwornika C/A.

  System do pomiaru poziomu mocy akustycznej


  System Sonopan APMS-19 jest przeznaczony do określania poziomu mocy akustycznej maszyn i urządzeń metodą techniczną, w warunkach zbliżonych do pola swobodnego. Wartość poziomu mocy jest określana w pasmach częstotliwościowych lub jako wartość globalna na podstawie pomiaru poziomu ciśnienia akustycznego w punktach pomiarowych zlokalizowanych wokół badanego źródła dźwięku. Pomiar jest realizowany przez mikrofony zamocowane na statywach i ustawionych w siatce punktów zgodnych z metodyką badawczą. Sygnały mikrofonów przez multiplekser jest przesyłany do analizatora poziomu dźwięku. Pomiar jest sterowany przez program komputerowy i jest on przeprowadzany w sposób automatyczny łącznie z oceną środowiska badawczego (tła akustycznego) i kalibracją torów pomiarowych. System oprócz możliwości określenia poziomu mocy akustycznej w oparciu o wytyczne norm pozwala także na przeprowadzenia innych badań, w których określenie poziomu mocy lub średniego poziomu ciśnienia akustycznego jest krokiem pośrednim jak np. badania izolacyjności akustycznej obudów, tłumienia wtrącenia w instalacjach wentylacyjnych, itp.

  W skład systemu wchodzą:

  • analizator poziomu dźwięku Sonopan DSA-50,
  • multiplekser MPL-19,
  • mikrofony pomiarowe WK-21 z osłonami przeciwwietrznymi,
  • dedykowane okablowanie,
  • statywy mikrofonowe (zapewniający pomiar na maksymalnej wysokości 4 m),
  • program APMS-10 zapewniający obsługę systemu.

  Kamery szybkie


  Laboratorium posiada dwie kamery szybkie typu Chronos 1.4 prod. Kron Technologies, każda z kamer ma następujące cechy:

  • rozdzielczość matrycy – 1280 x 1024 px
  • prędkość przy rozdzielczości 1280 x 1024 – 1 057 kl/s
  • matryca kolorowa,
  • pamięć RAM 8 GB,
  • obiektyw z regulacją ogniskowej w zakresie 12.5-75 i jasności F/1.2 COMPUTAR,
  • statyw z głowicą 3D

  System wyposażony jest w lampę oświetleniową LED typu GS VITEC MULTILED LT o natężeniu światła 60 000 lx wraz ze statywem.

  Kamery pozwalają na rejestrację ruchu obiektów jednocześnie w dwóch płaszczyznach. Przy wykorzystaniu dalszej analizy obrazu video można dokonać analizy tego ruchu określając najważniejsze jego parametry jak np. zapis przemieszczenia w czasie.

  CATT-Acoustic - Oprogramowanie do analizy akustyki wnętrz


  Oprogramowanie wykorzystuje geometryczne metody modelowania takie jak metoda źródeł pozornych i metoda stożków do numerycznej symulacji propagacji dźwięku w przestrzeniach zamkniętych. Najważniejsze jego cech to:

  • możliwość parametrycznego tworzenia modeli geometrycznych pomieszczeń o dowolnych kształtach oraz możliwość importu geometrii pomieszczenia z programów typu CAD,
  • możliwość definicji charakterystyki skuteczności źródła dźwięku w pasmach częstotliwości oraz jego kierunkowości a także możliwość importu danych źródeł dźwięku w formacie CLF,
  • możliwość wprowadzania i edycji w pasmach oktawowych parametrów określających właściwości akustyczne materiałów użytych w modelu wnętrza (pogłosowy współczynnik pochłaniania, rozpraszania, przejścia)
  • możliwość wykonania następujących obliczeń akustycznych:
   - poziom ciśnienia akustycznego SPL (w tym również z filtrem ważenia A),
   - czas pogłosu (EDT, T20, T30)
   - czasowy środek ciężkości Ts,
   - parametry energetyczne jakości wnętrza: D50, C50, C80,
   - zrozumiałość mowy określona przez parametr STI (MTI) (male, female),
   wszystkie ww. parametry jak i wiele innych można wyznaczać w pasmach oktawowych, w wybranych punktach oraz w siatce punktów na wybranych powierzchniach,
  • możliwość prezentacji wyników obliczeń w postaci map rozkładu wskaźników, wykresów 2D wartości wskaźników w funkcji częstotliwości, echogramów i krzywych zaniku również w pasmach oktawowych oraz możliwość eksportu wykresów oraz wyników obliczeń w formie graficznej, tekstowej lub *.mat)
  • ma możliwość wygenerowania odpowiedzi impulsowych i auralizacji akustyki wnętrza pozwalającej przy wykorzystaniu metody splotu na odsłuch dźwięku z uwzględnieniem akustyki projektowanego wnętrza.

  Oprogramowanie może służyć do projektowania wnętrz obiektów pod kątem osiągania optymalnych parametrów akustycznym, do projektów adaptacji akustycznej służącej poprawie jakości wnętrz np. pod katem zrozumiałości mowy. Innym zastosowaniem tego programu są projekty z zakresu akustyki hal przemysłowych w których celem jest osiągniecie określonej redukcji poziomu hałąsu wewnętrznego. Przy wykorzystaniu CATT-Acoustic można zaprojektować i zoptymalizować (także biorąc pod uwagę nakłady inwestycyjne), zabezpieczenia akustyczne maszyn takie jak obudowy czy ekrany. Z kolei w sytuacji gdy przyczyną problemów w hali jest nieodpowiednia jej akustyka program pozwala na zaprojektowanie jej adaptacji uwzgledniającej typ, ilość i rozłożenie materiałów dźwiękochłonnych.

  IMMI - Oprogramowanie do obliczeń hałasu w środowisku


  Oprogramowanie IMMI Plus służy do obliczeń rozchodzenia hałasu w środowisku zewnętrznym. Pozwala ono na uwzględnienie źródeł hałasu przemysłowego, hałasu drogowego oraz hałasu kolejowego. Modele tworzone w programie uwzględniają lokalizację źródeł dźwięku (punktowych, liniowych i powierzchniowych), obiekty ekranujące, pokrycie terenu oraz jego ukształtowanie Symulacje numeryczne pozwalają na określanie wartości różnych wskaźników oceny hałasu w punktach jak i w postaci map akustycznych, co pozwala na ocenę powstania przekroczeń wartości dopuszczalnych. Najważniejsze cechy oprogramowania IMMI Plus zestawiono poniżej:

  • posiada zaimplementowane metodyki obliczeniowe ISO 9613-2 oraz CNOSSOS-EU dla hałasu przemysłowego,
  • możliwość definiowania dla źródeł poziomu mocy akustycznej, rozkładu poziomu mocy dla pasm oktawowych, kierunkowości,
  • posiada zaimplementowane metodyki obliczeniowe NMPB-Routes-96 oraz CNOSSOS-EU dla hałasu drogowego,
  • posiada zaimplementowane metodyki obliczeniowe RMR-SRMII oraz CNOSSOS-EU dla hałasu kolejowego,
  • możliwość definiowania obiektów ekranujących (budynki),
  • możliwość definiowania pokrycia terenu roślinnością oraz absorbcji gruntu,
  • możliwość definiowania ekranów akustycznych,
  • możliwość obliczeń w wybranych punktach odbioru oraz określenia w nim udziałów poszczególnych źródeł hałasu w sumarycznym,
  • możliwość określenia przynajmniej takich wskaźników oceny jak: Ldzien, Lnoc, Lwieczor,
  • możliwość obliczeń w siatkach punktów poziomych,
  • możliwość obliczeń w siatkach punktów pionowych (przekrojach),
  • możliwość obliczeń poziomu dźwięku na fasadach budynków,
  • możliwość obliczeń w pasmach oktawowych,
  • posiada interfejs do obsługi plików GIS,
  • możliwość tworzenia modeli i obliczeń z odwzorowaniem kształtu (wysokości) terenu,
  • możliwość tworzenia map akustycznych 2D oraz 3D w oparciu o obliczenia w siatce,

  System do wytwarzania dźwięku o dużym poziomie ciśnienia akustycznego


  System ten wytwarza pole o poziomie ciśnienia akustycznego dochodzącego do wartości 135 dB. W jego skład wchodzą:

  • cztery zestawy głośnikowe typu Electro-Voice TX1152,
  • dwa dwukanałowe wzmacniacze mocy typu Dynacord L3600-FD,
  • procesor głośnikowy typu Behringer DCX2496 Ultradrive PRO,
  • moduł audio (C/A) typu Tascam US-4x4HR,
  • komputer z oprogramowaniem Samplitude PRO X6.

  System może być wykorzystywany do badań narażenia czy też odporności na drgania akustyczne urządzeń. Taka procedura jest jednym z wymagań np. norm wojskowych. System ma charakter mobilny i z łatwością może być dostosowywany do badanego obiektu. Charakterystyka generowanego dźwięku i typ sygnału testowego może być dowolnie dostosowywana do wymagań normy według której przeprowadzana jest procedura badań narażenia.

  Oprócz wymienionego wyżej zastosowania poszczególne elementy systemu mogą być wykorzystane np. do badań terenowych izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych, a po uzupełnieniu o wszekierunkowe źródło dźwięku do badań właściwości akustycznych wnętrz oraz np. izolacyjności akustycznej przegród wewnętrznych w budynkach.