Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zakres prac
Zakres prac

Nauka

Laboratorium Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych rozpoczęło swoją działalność od 1 stycznia 2017 roku. Nowa jednostka Politechniki Krakowskiej funkcjonuje w ramach Wydziału Mechanicznego i jej głównym celem oprócz działań dydaktycznych są prace naukowo-badawcze.


1. Diagnostyka i Monitoringu Maszyn

 • badania i diagnostyka maszyn, w tym maszyn roboczych, z uwzględnieniem izolacji akustycznej;
 • badania w aspekcie określania właściwości akustycznych materiałów stosowanych na poszycia kabin;
 • określanie parametrów akustycznych maszyn i urządzeń, z uwzględnieniem środowiska badawczego (m.in. określanie parametrów akustyki wnętrza);
 • badania z zakresu ergonomii stanowiska pracy (badania hałasu, drgań, komfortu cieplnego i oświetlenia);
 • badania wpływu maszyn i urządzeń na środowisko w aspekcie drgań i hałasu, monitoring środowiskowy zjawisk wibroakustycznych.


2. Napędy i Sterowanie Maszyn Roboczych

 • modelowanie i symulacja komputerowa hydraulicznych i pneumatycznych elementów i układów napędu i sterowania maszyn, połączone z doświadczalnymi badaniami weryfikacyjnymi;
 • kształtowanie charakterystyk i doboru układów napędu i sterowania hydraulicznego do napędu maszyn roboczych, w tym manipulatorów budowlanych;
 • analiza współpracy napędów hydraulicznych z napędami spalinowymi, elektrycznymi i innymi; sterowanie i automatyzacja maszyn, zastosowania manipulatorów i robotów w szeroko pojętym budownictwie;
 • projektowanie i badania energooszczędnych układów napędu i sterowania hydraulicznego z odzyskiem energii, badania nad zastosowaniem hydraulicznych układów napędu i sterowania maszyn z biodegradowalnymi cieczami hydraulicznymi;
 • prace badawczo rozwojowe nad zastosowaniem wody, jako czynnika roboczego w układach napędu i sterowania maszyn i urządzeń.


3. Systemy Transportu Przemysłowego

 • metody obliczeniowe oraz optymalizacja konstrukcji dźwignic i przenośników,
 • badania dynamiki konstrukcji i napędów hydrauliczno-mechanicznych oraz elektrycznych,
 • analiza systemów transportu bliskiego.


4. Teoria Maszyn i Mechatroniki

 • rozwijanie metod analizy i syntezy strukturalnej, kinematycznej i dynamicznej mechanizmów;
 • podstawy projektowania mechanizmów maszyn roboczych i manipulatorów;
 • zastosowania metod teorii mechanizmów do badania i unowocześniania mechanizmów maszyn roboczych, pojazdów i podwozi lotniczych; optymalizacja parametryczna osprzętów maszyn do robót ziemnych;
 • badania dynamiki przejezdnych maszyn roboczych ze szczególnym uwzględnieniem wpływu rodzaju podwozia na wymuszenia kinematyczne;
 • metody syntezy i projektowania optymalnych aktywnych układów, redukcja nisko-częstotliwościowych drgań w maszynach roboczych ciężkich z elektro-hydraulicznymi urządzeniami wykonawczymi.