Współpraca
/images/headers/04.jpg

imb 1

 Kierunek: Transport

INŻYNIERIA MASZYN BUDOWLANYCH
I SYSTEMÓW TRANSPORTU PRZEMYSŁOWEGO

Kierownik: dr hab. inż. Grzegorz Tora

LBTiMR jest czynnyną jednostką naukowo-badawczą, która wchodzi w skład organizacji o profilu technicznym oraz współpracująca z uczelniami oraz firmami działających w kraju i zagranicą.

 
Organizacje:

 • Wspózałożyciel Fluid Power Net Intenatrional (FPNI), a obecnie Global Fluid Power Society (GFPS).
 • Pierwsza i jedyna w Polsce jednostka z uprawnieniami do prowadzenia szkoleń i kursów oraz egzaminów certyfikowanych międzynarodowym paszportem CETOP, potwierdzających posiadanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu Napędów i Sterowania Hydraulicznego i Pneumatycznego (więcej cetop.pk.edu.pl).
 • SIMP Stowarzyszenie Inżynierów i Mechaników Polskich.
 • Wspópraca z Korporacja Napędów i Sterowań Hydraulicznych i Pneumatycznych.


Współpraca z jednostkami naukowymi:

 • BERGEN UNIVERSITY COLLEGE Norwegia,
 • KETTERING UNIVERSITY Michigan USA,
 • POLITECHNIKA W CHARKOWIE Ukraina,
 • PURDUE UNIVERSITY Indiana USA,
 • NIWERSYTET PAŃSTWOWY Sankt Petersburg Rosja,
 • UNIWERSYTET PODOLA Chmielnicki Ukraina,
 • UNIWERSYTET TECHNICZNY Kopenhaga Dania.

 • POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Polska,
 • POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Polska,
 • POLITECHNIKA GDAŃSKA Polska,
 • AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA Polska.


Firmy:

 • ASTOR Kraków,
 • BUMAR-ŁABĘDY Gliwice,
 • DELPHI POLAND Kraków,
 • FIAT AVIO POLAND Bielsko-Biała,
 • HUTA ARCELOR MITTAL Krakowie i firmy kooperujące,
 • HUTA STALOWA WOLA,
 • HYDROTECH Kraków,
 • JELCZ Laskowice,
 • KRATY MOSTOSTAL Kraków,
 • MAN Trucks Niepołomice,
 • PARKER Hannifin Poland,
 • PNEUMAT System Wrocław,
 • PONAR-Silesia Wadowice,
 • PONAR-Wadowice,
 • Przedsiębiorstwo Robót Drogowych MOTA-ENGIL Kraków,
 • DANFOSS Wrocław, STACO Niepołomice,
 • STANDARD PRODUCTS - Poland, Bielsko-Biała,
 • URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO Kraków.
logo pk s
 
logo wm s
 
logo fpn s
 
logo dzwignice
test logo 0