Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility KONTAKT
KONTAKT

Kontakt

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Wydział Mechaniczny
Laboratorium Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych

Al. Jana Pawła II 37,31-864 Kraków
budynek B, pokój 113
NIP 675-000-62-57

tel.:  +48 (12) 628-34-04
fax.: +48 (12) 628-32-15
e-mail: lbt@pk.edu.pl