Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility KOMORA KLIMATYCZNA
KOMORA KLIMATYCZNA

AKREDYTACJA POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI


Laboratorium Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych posiada wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACYJNE certyfikat akredytacji nr AB 1678 i spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018.

Zakres akredytacji nr AB 1678 obejmuje badania:

  • Odporność na temperaturę. Zakres temperatury: od -50°C do +70°C.
  • Odporność całkowita na obniżoną i podwyższoną temperaturę otoczenia. Zakres temperatury: od -50°C do +70°C.
  • Wytrzymałość na zmiany temperatury otoczenia. Zakres temperatury: od -50°C do +70°C.
 

AKREDYTACJA OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA


Laboratorium Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych jest jednostką badawczą posiadającą akredytację OiB (obronności i bezpieczeństwa) udzieloną przez MINISTRA OBRONY NARODOWEJ.

Zakres akredytacji OiB nr 55/MON/2021 obejmuje badania:

  • Odporność całkowita na obniżoną i podwyższoną temperaturę otoczenia. W oparciu o normę obronną NO-06-A107:2021, p. 4.2 i 4.3.
  • Wytrzymałość na zmiany temperatury otoczenia z szybkością możliwą do uzyskania w komorze termoklimatycznej. W oparciu o normę obronną NO-06-A107:2021, p. 4.5.4.
  • Odporność na kondensacyjne osady atmosferyczne (szron i rosę). W oparciu o normę obronną NO-06-A107:2021, p. 4.10.

Badania obejmują wyroby lub grupy wyrobów (zgodnie z art. 6 ustawy z dn. 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa)

  • z grupy 6: Czołgi , pojazdy i samochody specjalne do zastosowań wojskowych.
  • z grupy 17: Inne wyroby, jeżeli spełniają kryteria określone w art. 3 pkt 15 ustawy:
    mobilne stanowiska dowodzenia, kontenery robocze A i B, mieszkalne, sanitarne, specjalistyczne dla WRiA, węzły teleinformatyczne – wersja przenośna, ruchome warsztaty sprzętu inżynieryjnego i sprzętu OPBMR.
 

BADANIA SPOZA ZAKRESU AKREDYTACJI


Laboratorium Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych w komorze termoklimatycznej może przeprowadzać badania SPOZA ZAKRESU OBJĘTEGO AKREDYTACJĄ (w podwyższonej wilgotności do 98% RH) oraz szkolić personel ratowniczy lub wojskowy do działań w trudnych warunkach klimatycznych.

 

Zapraszamy do współpracy!