Specjalności

laboratorium 1.1

Kierunek: Automatyka i Robotyka 

STEROWANIE I MONITORING MASZYN I URZĄDZEŃ
Kierownik: dr hab. inż. A. Sobczyk, prof. PK

imb 1

 Kierunek: Transport

INŻYNIERIA MASZYN BUDOWLANYCH
I SYSTEMÓW TRANSPORTU PRZEMYSŁOWEGO

Kierownik: dr hab. inż. Grzegorz Tora

Na Wydziale Mechanicznym PK Laboratorium Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych (LBTiMR) prowadzi dwie specjalności:
Szczegółowe treści przedmiotów można znaleść na stronie internetowej syllabus.pk.edu.pl. ZAPRASZAMY!
logo pk s
 
logo wm s
 
logo GFPS
 
logo dzwignice