Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility NAUKA
NAUKA

Nauka

Zgodnie ze statutem Politechniki Krakowskiej Laboratorium Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych prowadzi prace związane z działalnością naukowo-badawczą, zgodnie z profilem jednostki.

Zapraszamy do zapoznania się efektami prac, które dotyczyły działalności pracowników Laboratorium w starej strukturze Wydziału Mechanicznego do końca 2016 roku. Prace te podzielone zostały na następujące grupy tematyczne:

  • zakres prac,
  • publikacje,
  • patenty,
  • organizacje,
  • konferencje.