Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Strefa dla studenta
Strefa dla studenta

Studia

Dla studenta

W niniejszym dziale znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące toku studiów, zaliczeń oraz egzaminu dyplomowego

☰ Więcej informacji

Konsultacje pracowników M-11 znajdują się w "Spisie pracowników". W celu uzyskania dokładnych informacji należy wpisać nazwisko prowadzącego w odpowiednim polu.

Spis pracowników
Informacje dotyczące egzaminu dyplomowego
Tematy prac dyplomowych
Zakresy tematyczne

Uwaga: Niezależnie istnieje możliwość prowadzenia pracy dyplomowej zaproponowanej przez studenta, np. w oparciu o kontakty z przyszłym pracodawcą lub własne zainteresowania dyplomanta

Wybór promotora i tematu pracy dyplomowej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej

Obowiązki studenta

 1. W celu wyboru tematu pracy dyplomowej student kontaktuje się mailowo z wybranym promotorem oraz uzgadnia temat lub zakres tematyczny oraz cel i zakres pracy dyplomowej
 2. Student pobiera deklarację (link poniżej), którą nastepnie otwiera w programie Acrobat Reader i za pomocą funkcji "Wypełnij i podpisz" wypełnia, podpisuje oraz zapisuje pod następującą nazwą:
  Nazwisko Imię_AiR_SiMMiU_I_st_SS.pdf
  gdzie poszczególne informacje w kolejności oznaczają:
  Nazwisko Imię, Kierunek Studiów, Specjalność/blok specjalnościowy, stopień studiów, rodzaj studiów (stacjonarne SS/ niestacjonarne SN) Deklaracje zapisane pod inną nazwą nie będą akceptowane (uważa się je za niedostarczone!)
 3. Student przesyła wypełnioną i podpisaną deklarację mailowo do promotora do dnia 15.11.2020 (praca magisterska) lub 15.05.2021 (praca inżynierska, praca magisterska studia niestacjonarne)
Deklaracja wyboru tematu

01

Student wysyła (nie później niż na 9 dni roboczych przed planowanym terminem obrony) do sekretariatu jednostki organizacyjnej, w której prowadzona jest specjalność, z kopią do promotora wiadomość mailową (studenci specjalności Sterowanie i Monitoring Maszyn i Urządzeń oraz Inżynieria Maszyn Budowlanych i Systemów Transportu Przemysłowego na maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Treść wiadomości powinna zawierać:

 • imię i nazwisko studenta,
 • rodzaj studiów (stacjonarne/niestacjonarne),
 • stopień studiów (inżynierskie, magisterskie).
 • kieunek studiów,
 • specjalność/profil dyplomowania,
 • promotora pracy dyplomowej,
 • recenzenta pracy dyplomowej,
 • adres mailowy w aplikacji Teams

02

Sekretariat jednostki dyplomujacej w odpowiedzi na maila przesyła numer pracy, który należy umieścić na opinii promotora i recenzji. Warunkiem przystapienia studenta do egzaminu dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów oraz uzyskanie wpisu oceny do eHMS (łącznie z ocena za przedmiot "Przygotowanie pracy dyplomowej").

03

Po uzyskaniu informacji o utworzeniu kanału w aplikacji Microsoft Teams, student, promotor oraz recenzent umieszczają wszystkie niezbędne dokumenty w zakładce "Pliki". Należy zwrócić uwagę na to, aby wszystkie dokumenty były zapisane w formacie .pdf.

 • "Deklarację wyboru tematu pracy dyplomowej" student ma prawo dostarczyć bez podpisu promotora
 • wszystkie dokumenty, podpisane własnoręcznie przez studenta stanowią oryginały, które należy dostarczyć do sekretariatu jednostki (pok. B113)
  1. Oświadczenie studenta o zgodzie na egzamin zdalny
  2. Potwierdzenie wyboru promotora i tematu pracy dyplomowej
  3. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej (wydruk z systemu antyplagiatowego ASAP)
  4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych absolwenta PK
  5. Wniosek o wydanie kompletu dokumentów potwierdzających ukończenie studiów
  6. Karta osiągnięć studenta - wpisywanych do dyplomu (naukowych, sportowych i artystycznym - w przypadku ich uzyskania), wraz z jej tłumaczeniem na język angielski
  7. Skan dowodu wpłaty za dyplom (100 zł z odpisem w j. obcym lub 60 zł bez odpisu - przelew na konto wirtualne - dotyczy studiów stacjonarnych pierwszego stopnia)
  8. W przypadku cudzoziemców, kwestionariusz cudzoziemca
  9. Karta odejścia (wydrukowany e-mail potwierdzający rozliczenie się biblioteką)
 • skany opinii promotora, oświadczenia promotora oraz raportów z analiz antyplagiatowych w aplikacji Teams umieszcza promotor
 • skan recenzji w aplikacji Teams umieszcza recenzent
 1. Oświadczenie studenta o zgodzie na egzamin zdalny (z01)
 2. Deklaracja wyboru tematu pracy dyplomowej (z02)
 3. Plik PDF z pracą dyplomową, która została wgrana również do systemu antyplagiatowego ASAP. Nie ma potrzeby drukowania pracy!

  Należy jedynie umieścić plik na utworzonym kanale w aplikacji Microsoft Teams.

  • wzór karty tytułowej pracy (z03-1)

   Tę kartę tytułową należy dołączyć do pliku pdf z pracą.

  • wzór drugiej strony pracy (z03-2)

   WAŻNE! Drugą stronę należy wydrukować, podpisać, zeskanować i dołączyć do pracy przed wrzuceniem do ASAP!

 4. Karta tytułowa pracy zawierająca informację odnośnie miejsca przechowywania pracy dyplomowej (z podpisami promotora oraz recenzenta) (z04)
 5. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej (wydruk z systemu antyplagiatowego ASAP podpisany przez dyplomanta)
 6. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (z06)
 7. Wniosek o wydanie kompletu dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich odpisami (z07)
 8. Skan dowodu wpłaty za dyplom (100 zł z odpisem w j. obcym lub 60 zł bez odpisu - przelew na konto wirtualne - dotyczy studiów stacjonarnych pierwszego stopnia)
 9. Karta odejścia (mail zapisany w formacie pdf) - wszelkie pytania związane z obsługą kont bibliotecznych, w tym: okresem ważności kont, prolongatami, zwrotami książek i kartami obiegowymi należy kierować:
  • do Wypożyczalni BPK: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 12 628 29 63 (w godz. 8:30-14:00)
  • do Wypożyczalni BWM: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 12 628 36 51 (w godz. 8:30-14:00)
 10. Oświadczenie promotora w sprawie dopuszczenia do egzaminu dyplomowego (wydruk z systemu antyplagiatowego ASAP podpisany przez promotora
 11. Ogólny Raport z badania antyplagiatowego Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA). Pracę do JSA wprowadza promotor po czym, po zaakceptowaniu raportu, drukuje go (raport ogólny), zatwierdza i podpisuje.
 12. Opinia promotora pracy dyplomowej (z10)
 13. Opinia recenzenta pracy dyplomowej (z10)
 14. Karta osiągnięć studenta wpisywanych do dyplomu (naukowych, sportowych i artystycznych - w przypadku ich uzyskania) (z09)
 15. W przypadku cudzoziemców, kwestionariusz cudzoziemca (Kwestionariusz)
 • Termin obrony: 26.01.2022 r.
  Termin składania dokumentów: 13.01.2022 r.
 • Termin obrony: 02.02.2022 r.
  Termin składania dokumentów: 21.01.2022 r.
 • Termin obrony: 03.02.2022 r.
  Termin składania dokumentów: 21.01.2022 r.
 • Termin obrony: 09.02.2022 r.
  Termin składania dokumentów: 28.01.2022 r.