Oferta LBT
/images/headers/04.jpg

Dzięki wspólnej wizji kadry dydaktycznej i naukowej w LBT realizowany jest proces budowania oferty wszechstronnej uwzględniającej potrzeby:

 • zakładów przemysłowych i producentów,
 • trans-uniwersyteckiej współpracy badawczo-rozwojowej z innymi ośrodkami akademickimi z kraju i zagranicy,
 • ośrodków kształcenia,

w obszarach konstrukcji, eksploatacji i diagnostyki maszyn przeznaczonych do pracy w warunkach skrajnych narażeń klimatycznych.

Zakłada się, że uzyskane zostaną między innymi następujące długoterminowe korzyści w zakresie:

 • kształtowania i optymalizacji parametrów funkcjonalnych,
 • energooszczędności napędów,
 • podnoszenia niezawodności i bezpieczeństwa,

w urządzeniach technicznych przeznaczonych do eksploatacji w warunkach narażeń klimatycznych i środowiskowych, w sytuacjach kryzysowych. Jest to w obecnych czasach podstawowy wymóg stawiany nowym materiałom, podzespołom, urządzeniom i systemom o strukturze wielkoskalo-wych obiektów inżynieryjnych.


Między innymi można wyróżnić przykładowe obszary prac teoretyczno-doświadczalnych, które będą prowadzone w laboratorium:

 • badania konstrukcji obiektów wielkogabarytowych w zmiennych warunkach zewnętrznych,
 • badania technoklimatyczne platform bezzałogowych oraz załogowych wykorzystywanych w sytuacjach kryzysowych,
 • badania nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych, zespołów napędowych i sterujących dla systemów bezpieczeństwa, w tym wieloźródłowych (hybrydowych) układów mechaniczno-elektryczno-hydraulicznych oraz systemów grzewczo-rozruchowych i klimatyzacyjnych.


Przygotowane jest wdrożenie procedur akredytacji LBT przez:

 • Polskie Centrum Akredytacji
 • Centralne Laboratorium Urzędu Dozoru Technicznego i Transportowego Urzędu Technicznego,
 • Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej.

W zakresie badania wpływu zagrożeń termoklimatycznych na obiekty inżynierskie LBT posiadaja ponad 40-letnie doświadczenie i dysponuje wyspecjalizowaną kadrą pracowników naukowo-badawczych i inżynieryjno-technicznych.


Zapraszamy do współpracy!

logo pk s
 
logo wm s
 
logo fpn s
 
logo dzwignice