Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Akredytacja
Akredytacja

Komora
termoklimatyczna

laboratorium 1.1

 Akredytacja PCA 

AB  1678 
Laboratorium Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych posiada certyfikat laboratorium badawczego AB 1678 i spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

laboratorium 1.1

 Akredytacja OiB 

55/MON/2018
Laboratorium jest jednostką badawczą posiadającą certyfikat w zakresie obronności i bezpieczeństwa

Laboratorium Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych kontynuuje realizowane od 1973 r. przez Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich w Politechnice Krakowskiej badania maszyn i urządzeń w ekstremalnych warunkach klimatycznych. Badania realizowane są w unikalnej w Polsce komorze termoklimatycznej. Mogą być w niej badane w różnych warunkach klimatycznych (od -50°C do +70°C) i środowiskowych (do 98 % RH) obiekty o wadze do 50 ton, takie jak: samochody i pojazdy, maszyny mobilne w tym sprzęt budowlany (koparki, ładowarki, spycharki, równiarki), urządzenie dźwigowo transportowe, obiekty i urządzenie inżynieryjne, czołgi, pojazdy i samochody specjalne w tym do zastosowań wojskowych, policyjnych oraz ratowniczych tj.: pojazdy kołowe, gąsienicowe, a także szynowe, inne wyroby do zastosowań wojskowych, takie jak kontenery, mobilne stanowiska dowodzenia itp.

Laboratorium Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych jest jednostką badawczą posiadającą akredytację OiB (obronności i bezpieczeństwa) udzieloną przez Ministra Obrony Narodowej w zakresie nr 55/MON/2018

ZAKRES AKREDYTACJI OiB NR 55/MON/2018
Grupa wyrobówPrzedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności / badane cechy / metoda Dokumenty odniesienia
6 Czołgi, pojazdy i samochody specjalne do zastosowań wojskowych
Wymiary przestrzeni testowej:
długość 19,4 m,
szerokość 7,7 m,
wysokość 8 m.
Wydłużona przestrzeń testowa:
długość 23,1 m,
szerokość 6,9 m,
wysokość 6,5 m.
Brama wjazdowa: szerokość 6,9 m,
wysokość 6,5 m.
Odporność całkowita na obniżoną i podwyższoną temperaturę otoczenia.

Zakres: od -50 °C do +70 °C
Metoda pomiaru bezpośredniego
NO-06-A107:2005+A1:2017
p. 4.2, 4.3
Procedura badawcza PB01 wydanie 6 z dnia 16.01.2019 r.
Wytrzymałość na zmiany temperatury otoczenia z szybkością możliwą do uzyskania w komorze termoklimatycznej.

Zakres: od -50 °C do +70 °C
Metoda pomiaru bezpośredniego
NO-06-A107:2005+A1:2017
p. 4.5.4
Procedura badawcza PB01 wydanie 6 z dnia 16.01.2019 r.
17 Inne wyroby, jeżeli spełniają kryteria określone w art. 3 pkt 15 ustawy:
mobilne stanowiska dowodzenia, kontenery robocze A, kontenery robocze B, kontenery mieszkalne, kontenery sanitarne, kontenery specjalistyczne dla WRiA, węzły teleinformatyczne - wersja przenośna, ruchome warsztaty sprzętu inżynieryjnego, ruchome warsztaty sprzętu OPBMR.
Wymiary przestrzeni testowej:
długość 19,4 m,
szerokość 7,7 m,
wysokość 8 m.
Wydłużona przestrzeń testowa:
długość 23,1 m,
szerokość 6,9 m,
wysokość 6,5 m.
Brama wjazdowa: szerokość 6,9 m,
wysokość 6,5 m.
Odporność całkowita na obniżoną i podwyższoną temperaturę otoczenia.

Zakres: od -50 °C do +70 °C
Metoda pomiaru bezpośredniego
NO-06-A107:2005+A1:2017
p. 4.2, 4.3
Procedura badawcza PB01 wydanie 6 z dnia 16.01.2019 r.
Wytrzymałość na zmiany temperatury otoczenia z szybkością możliwą do uzyskania w komorze termoklimatycznej.

Zakres: od -50 °C do +70 °C
Metoda pomiaru bezpośredniego
NO-06-A107:2005+A1:2017
p. 4.5.4
Procedura badawcza PB01 wydanie 6 z dnia 16.01.2019 r.

Laboratorium Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych posiada także wydany przez Polskie Centrum Akredytacji certyfikat nr AB 1678 wydany 12.04.2018.

ZAKRES AKREDYTACJI NR AB 1678
Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności / badane cechy / metoda Dokumenty odniesienia
Samochody i pojazdy. Maszyny mobilne. Obiekty i urządzenia inżynieryjne.
Wymiary przestrzeni testowej:
długość 19,4 m,
szerokość 7,7 m,
wysokość 8 m.
Wydłużona przestrzeń testowa:
długość 23,1 m,
szerokość 6,9 m,
wysokość 6,5 m.
Brama wjazdowa: szerokość 6,9 m,
wysokość 6,5 m.
Odporność na temperaturę.
Rozkład temperatury w komorze termoklimatycznej.
Rozkład temperatury w badanych obiektach.

Zakres: od -50 °C do +70 °C
Metoda pomiarowa bezpośrednia
PB01 wydanie 6 z dnia 16.01.2019 r.
Czołgi, pojazdy i samochody specjalne do zastosowań wojskowych
Wymiary przestrzeni testowej:
długość 19,4 m,
szerokość 7,7 m,
wysokość 8 m.
Wydłużona przestrzeń testowa:
długość 23,1 m,
szerokość 6,9 m,
wysokość 6,5 m.
Brama wjazdowa: szerokość 6,9 m,
wysokość 6,5 m.
Odporność całkowita na obniżoną i podwyższoną temperaturę otoczenia.

Zakres: od -50 °C do +70 °C
Metoda pomiarowa bezpośrednia
NO-06-A107:2005+A1:2017
p. 4.2, 4.3
PB01 wydanie 6 z dnia 16.01.2019 r.
Wytrzymałość na zmiany temperatury otoczenia

Zakres: od -50 °C do +70 °C
Metoda pomiarowa bezpośrednia
PB01 wydanie 6 z dnia 16.01.2019 r.
Mobilne stanowiska dowodzenia, kontenery robocze A, kontenery robocze B, kontenery mieszkalne, kontenery sanitarne, kontenery specjalistyczne dla WRiA (Wojsk Rakietowych i Artylerii), węzły teleinformatyczne - wersja przenośna, ruchome warsztaty sprzętu inżynieryjnego, ruchome warsztaty sprzętu OPBMR (Obrona Przed Bronią Masowego Rażenia).
Wymiary przestrzeni testowej:
długość 19,4 m,
szerokość 7,7 m,
wysokość 8 m.
Wydłużona przestrzeń testowa:
długość 23,1 m,
szerokość 6,9 m,
wysokość 6,5 m.
Brama wjazdowa: szerokość 6,9 m,
wysokość 6,5 m.
Odporność całkowita na obniżoną i podwyższoną temperaturę otoczenia.

Zakres: od -50 °C do +70 °C
Metoda pomiarowa bezpośrednia
NO-06-A107:2005+A1:2017
p. 4.2, 4.3
PB01 wydanie 6 z dnia 16.01.2019 r.
Wytrzymałość na zmiany temperatury otoczenia

Zakres: od -50 °C do +70 °C
Metoda pomiarowa bezpośrednia
PB01 wydanie 6 z dnia 16.01.2019 r.