Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Automatyzacja logistycznych systemów transportowych
Specjalności

Studia

laboratorium 1.1

Kierunek: Automatyka i Robotyka 

STEROWANIE I MONITORING MASZYN I URZĄDZEŃ
Kierownik: dr inż. A. Gawlik

imb 1

 Kierunek: Środki Transportu i Logistyka

AUTOMATYZACJA LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH
Kierownik: dr inż. Piotr Pająk

imb 1Kierownik: dr inż. Piotr Pająk

PROFIL ABSOLWENTA

W ramach oferowanej specjalności szczególną wagę przywiązuje się do wszechstronnego przygotowania absolwenta z zakresu budowy, konstrukcji, eksploatacji, diagnostyki, odnowy i napraw urządzeń technicznych na wybranych przykładach najnowszych systemów transportowo-dźwigowych i maszyn roboczych, gwarantując uniwersalne wykształcenie inżynierskie, pozwalające na szybką adaptację w trudnych uwarunkowaniach współczesnego rynku pracy. Zapewniamy pozyskanie specjalistycznej wiedzy z obszaru najnowszych technik komputerowego wspomagania projektowania, monitoringu i diagnostyki eksploatacyjnej oraz atestacyjnej maszyn, zarządzania i logistyki systemów transportu przemysłowego, a także automatyzacji, autodiagnostyki, sterowania i teleserwisowania. Kształcimy w zakresie znajomości specjalistycznych aplikacji programowych takich jak: AutoCAD, Solid Edge, Solid Works, Vissim, ACSL, Pro-Engineering, LabWindows, Working Model 2D, Visual Nastran 4D, Ansys, Simulink, LabView, Cosmos, Matlab, VTVIN, Saia PG5, Mathcad.

 
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE  

1. Sterowanie i monitoring w transporcie

2. Transport liniowy

3. Urządzenia dźwigowo - przeładunkowe

4. Techniki Bezpieczeństwa Urządzeń Transportu Przemysłowego i Maszyn Roboczych

5. Inżynieria środowiska transportowego

6. Podstawy projektowania urządzeń transportu bliskiego

7. Techniki magazynowania

8. Automatyzacja maszyn i urządzeń transportu bliskiego

9. Eksploatacja urządzeń transportu bliskiego.

10. Seminarium dyplomowe

11. Przygotowanie pracy dyplomowej

 

STANOWISKA LABORATORYJNE

imb 2Hydrauliczna platforma dźwigowa z napędem pośrednim linowym

Celem badań, realizowanych na stanowisku hydraulicznej platformy pionowej z pośrednim napędem linowym, jest uzyskanie informacji o własnościach dynamicznych układu roboczego (identyfikacja efektu szarpnięcia „jerku” w fazie rozruchu i hamowania podestu platformy), a także ocena możliwości skutecznego kształtowania tych własności poprzez sterowanie parametrami w module przemiennika częstotliwościowego silnika w zespole napędowym. W budowie stanowiska zastosowane zostały standardowe moduły i podzespoły dźwigowe. W hydraulicznym układzie napędowym wykorzystano między innymi trójstopniowy siłownik nurnikowy z wewnętrzną synchronizacją wysuwu poszczególnych członów.

 

 

 

 

 

 

 

 

imb 3Automatyczna układnica magazynowa

Stanowisko pozwala na zapoznanie się z: podstawami budowy systemów magazynowania regałowego wyposażonego w układnice wysokiego składowania, automatyzacją pracy urządzeń z uwzględnieniem pozycjonowania i kontrolingu ich stanów, procedurami testowania funkcjonalności systemów zabezpieczeń w tym elektronicznych barier ochronnych stref pracy i układów przeciążeniowych. Ustrój nośny oraz układy robocze stanowią standardowe moduły KBK Classic Demag. Centralną jednostką sterowniczą układnicy jest sterownik swobodnie programowalny oraz terminal operatorski. W systemie pomiarowo-kontrolnym zastosowane zostały czujniki przemieszczeń kątowych,  zbliżeniowe, kontroli zajętości stref regałowych, laserowe czujniki przemieszczeń liniowych, optyczne czujniki bariery ochronnej strefy pracy.

 

  

imb 4Minikoparka

imb 5

Wykorzystanie minikoparki Caterpillar na zajęciach laboratoryjnych pozwala studentom na sprawdzenie się w roli operatora, a także zapoznanie się z podstawowymi właściwościami maszyny i hydraulicznego układu napędowego. Na koparce zamontowano kilkanaście typów czujników współpracujących między innymi ze sterownikiem PLC i panelem HMI. Na bazie tego oprzyrządowania opracowano systemy wspomagające pracę operatora takie jak np.: dynamiczny system ważący. Istnieje możliwość zaprojektowania kolejnych układów lub rozwijania już istniejących systemów w ramach prac koła naukowego czy podczas realizacji pracy dyplomowej.

 

PRZYKŁAD ZREALIZOWANEJ PRACY DYPLOMOWEJ

imb 6

Budowa i badania laboratoryjnego modelu poczty pneumatycznej 
z autonomicznym systemem sterowania

Praca zawiera projekt i wykonanie układu poczty pneumatycznej. Zastosowano autonomiczny system sterowania, oparty na sterowniku PLC. Po uruchomieniu układu zostały przeprowadzone badania wybranych elementów. Uzyskane w ramach niniejszego dyplomu informacje i wyniki badań zostały zaprezentowane w publikacjach naukowych.

 

 

 

 imb 7

WSPÓŁPRACUJEMY Z FIRMAMI

Urząd Dozoru Technicznego, Demag, Mota Engil, OTIS, Caterpillar, Bergerat Monnoyear, Delphi, MAN, Opel, Krakdźwig, Bumar Sauer Danfoss, Parker Hannifin, Ponar-Wadowice, Budostal S.A., Mostostal, Hydrokrak, Liugong Dressta Machinery, Pneumat System.