Aktualności

Laboratorium Badań Technoklimatycznych PK z komorą termoklimatyczną to unikatowa w skali kraju i Europy Środkowowschodniej jednostka umożliwiająca osiąganie skrajnych warunków środowiskowych. Po raz kolejny możliwości komory zostały sprawdzone w dniach 6-10 lutego 2018 roku, gdy w jej środku został przeprowadzony eksperyment służący ocenie psychofizycznych reakcji człowieka na skrajnie niską temperaturę -50°C.

 

Przedsięwzięcie jest kontynuacją dokonanych w styczniu ubiegłego roku badań, których organizatorem są Walerian Romanovski i Wawrzyniec Kuc z Projekt VR Team. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie projektu oswajamy-mroz.pl.

 

Więcej o eksperymencie można obejrzeć lub przeczytać w materiałach podanych tutaj.

 

logo pk s
 
logo wm s
 
logo GFPS
 
logo dzwignice