Normy i certyfikaty
/images/headers/04.jpg

Komora higrotermiczna, która została wybudowana, spełnia wymagania normy: PN-EN ISO/IEC 17025.

Przygotowywana jest procedura akredytacji w:

  • Polskie Centrum Akredytacji
  • Centralne Laboratorium Urzędu Dozoru Technicznego i Transportowego Urzędu Technicznego,
  • Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej.


Badania prowadzone będą zgodnie z metodyką określoną normami
NO-06-A103, NO-06-A-105, NO-06-A107, NO-06-A108, MIL-STD-810G, MIL-STD-810F, AECTP 200, PN-EN-60068-2-1, PN-EN-60068-2-78, PN-EN-60068-3-5, PN-EN-60068-3-6, PN-EN-60990, PN-EN-61557, PN-HD-60364-6.

Rektor Politechniki Krakowskiej zawarł porozumienie z Prezesem Urzędu Dozoru Technicznego w styczniu 2015, celem którego, jest przygotowanie obu jednostek do współpracy w obszarze działań badawczo-rozwojowych, a zwłaszcza w zakresie przeprowadzania testów funkcjonalnych i atestacyjnych urządzeń dźwignicowych i wielkogabarytowych obiektów inżynieryjnych przeznaczonych do eksploatacji w warunkach obciążeń klimatycznych i środowiskowych (umowa w załączeniu - plik.pdf).

logo pk s
 
logo wm s
 
logo fpn s
 
logo dzwignice