Akredytacja

Laboratorium Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych posiada certyfikat akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji (numer akredytacji AB 1678) oraz certyfikat akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa nr 55/MON/2018 wydany przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

SKMBT 36318092714520SKMBT 36318100810010

logo pk s
 
logo wm s
 
logo GFPS
 
logo dzwignice