Normy i certyfikaty
/images/headers/04.jpg

Laboratorium Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych posiada certyfikat akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji (numer akredytacji AB 1678).

 

logo pk s
 
logo wm s
 
logo fpn s
 
logo dzwignice