Urządzenia pomiarowe
/images/headers/04.jpg

Badania klimatyczne w LBT prowadzone są przy użyciu specjalnych torów pomiarowych przystosowanych do pracy w warunkach narażeń klimatycznych do -40°C oraz podwyższonych do +75°C i wilgotności do 98%RH. Zestawienie możliwych do monitorowania wielkosci mierzonych przedstawiono poniżej w zestawieniu tabelarycznym.

1. Temperatura

Czujniki platynowe PT-100/3 oraz trójprzewodowe kompensacyjne linie pomiarowe
 • Zakres pomiarowy zastosowanych przetworników pomiaru temperatury PT100 od -50°C do +180°C.
 • Kalibracja punktów pomiaru temperatury wykonana została indywidualnie dla każdej z wykorzystanej linii pomiarowej na stanowisku kontrolnym w okresie bezpośrednio poprzedzającym realizację badań.
 • Procedura wzorcowania czujników pomiaru temperatury PT100 i kontroli dokładności ich wskazań została opisana w załączeniu do niniejszego raportu (zał. 1).

Mierniki do bezdotykowego
pomiaru temperatury za pomocą techniki podczerwieni FLUKE 561
 • Zakres temperatury od -40°C do +550°C, rozdzielczość: ±0,1°C;
 • Dokładność pomiaru temperatury ±1,0% odczytu lub ±1°C którakolwiek jest większa;
 • Rozdzielczość optyczna D S 12:1;
 • Czas reakcji (temperatura) 500 ms (95% odczytu);
 • Powtarzalność ±0,5% odczytu lub ±1°C którakolwiek jest większa (zał. 2).

Stacja meteorologiczna
Vantage Vue
 • Zapewnia pracę w temperaturze od -40°C do +65°C;
 • Dokładność pomiarowa ±0,5°C w temperaturach powyżej -7°C;
 • Dokładnością pomiarowa ±1,0°C w temperaturach poniżej -7°C (zał. 5).

Anemometr MPA-10
 • Zakres pomiaru 0 do +60°C;
 • Dokładność pomiaru 0,3°C (zał. 3).

Przetworniki EE22-PFT3A 16HC01T22
 • Zakres od -40°C do +80°C;
 • Dokładność ± 0,2°C (zał. 6).

Termoelementy foliowe NiCr-NiAl (K), typu T686-2 prod. AMR Ahlborn
 • Wyróżniające się bardzo małą inercją cieplną;
 • Dokładność pomiaru 0,1°C;
 • Zakres pomiarowy -200°C do +320°C.
2. Wilgotność

Wilgotnościomierze FG80H
 • Zakres pomiarowy wilgotność względna 0–100%;
 • Dokładność wskazań ± 2,5%;
 • Zakres temperatury od -40°C do +60°C,
 • Dopuszczalna szybkość fluktuacji powietrza; 
 • W strefie sondy pomiarowej wilgotnościomierza do 15 m/s (zał. 4).

Termohigrometr AZ 8703
 • Zakres pomiarowy wilgotności względnej od 5%RH do 100% RH w temperaturach od minus 10°C do +50°C.

Przetworniki EE22-PFT3A 16HC01T22.
 • Zakres od 0 do 100% RH;
 • Dokładność ± 2,0% (zał. 6)

Stacja meteorologiczna
Vantage Vue
 • Dokładność pomiarowa ±3,0% RH w zakresie od 0 do 90% RH;
 • Dokładność pomiarowa ±4,0% RH w zakresie od 90 do 100% RH (zał. 5).
3. Intensywność deszczowania
 
Stacja meteorologiczna
Vantage Vue
 • Opady deszczu od 0 do 6553mm;
 • Dokładność 4%;
 • Rozdzielczość 0,2mm (zał. 5).
4. Prędkość ruchu powietrza

Stacja meteorologiczna
Vantage Vue
 • Zakres pomiarowy od 1 do 67 m/s;
 • Dokładność ±1,0 m/s lub ±5,0% (zał. 5).

Panemometr MPA-10
z wielokierunkowym
czujnikiem sferycznym
 • Zakres pomiaru prędkości 0,05 do 10m/s;
 • Dokładność 3% wsk. +/-0,05m/s;
 • Czas odpowiedzi (90%) 0,3s;
 • Zakres automatycznej kompensacji temperatury 0 do +60°C;
 • Dokładność automatycznej kompensacji temperatury lepsza od +/-0,2%/K.
5. Zmiany ciśnienia

Stacja meteorologiczna
Vantage Vue
 • Ciśnienie od 540 do 11090 hPa;
 • Dokładność pomiarowa ±1,0hPa/mb (zał. 4).

Anemometr MPA-10
 • Zakres pomiaru ciśnienia bezwzględnego 500-1500hPa;
 • Błąd pomiaru ciśnienia 3hPa;
 • Częstotliwość próbkowania 2Hz;
 • Czas uśredniania wyników od 1s do 30min (zał. 3).
6. Gęstość strumienia ciepła

Czujniki AMR111- Ahlborn
 • Typ 111 prod. AMR Ahlborn bazujące na systemie połączonych wzajemnie multitermometrów NiCr-NiAl (tzw. stosów termoelementów);
 • Materiałem, w który wtopiony jest powstały system multitermomentrów jest teflon;
 • Czujniki posiadają próg czułości pomiarowej na poziomie strumienia ciepła 1W/m2;
 • Błąd względny pomiaru nie przekracza 5%.
7. Rejestracja i akwizycja danych

Przyrząd "THERM-5500-3 prod. AHLBORN
MESS- und Regelungs Technik
sterowany komputerem IBM PC
z aplikacja programową
AMR THERM Data Control Messdaten V4.03
 • Możliwość pomiaru i rejestracji do 100 punktów;
 • Dokładność pomiarowa 0,2deg;
 • Automatyczna samokalibracja;
 • Częstotliwość pomiaru w zakresie od 5 sekund do 60 minut;
 • Czas testowania każdego czujnika pomiarowego 0,5 sekundy;
 • Zdolność rozdzielcza 0,01K;
 • Dokładność linearyzacji 0,02K) (zał. 7).

System ADAM
 • Możliwość pomiaru i rejestracji do 20 punktów;
 • Dokładność pomiarowa 0,2deg;
 • Automatyczna samokalibracja;
 • Częstotliwość pomiaru w zakresie od 5 sekund do 60 minut;
 • Czas testowania każdego czujnika pomiarowego 0,5 sekundy;
 • Zdolność rozdzielcza 0,01K;
 • Dokładność linearyzacji 0,02K.

Wykaz załączników:
Zał. 1 – pomiar temperatury PT100 – procedury wzorcowania w LBT (link)
Zał. 2 – pomiar temperatury FLUKE 651 (link)
Zał. 3 – anemometr MPA-10 (link)
Zał. 4 – wilgotnościomierz FG80 (link)
Zał. 5 – stacja Vantege_VUE (link)
Zał. 6 – czujnik wilgotności EE22 (link)
Zał. 7 – przyrząd THERM 5503 (link)

logo pk s
 
logo wm s
 
logo fpn s
 
logo dzwignice