Terminy obron

Ważne!

Prace zgodnie z wytycznymi, po akceptacji promotora i pozytywnym przejściu przez system antyplagiatowy oraz zrecenzowaniu, należy wraz z pozostałymi niezbędnymi dokumentami złożyć w sekretariacie Laboratorium Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych M-11 (pokój B113) w godz. 7:30 - 15:30.

Miejsce obron: sale B110 i B112.
Prezentacje: wgrywanie w dniu obron od godz. 8:15.

Kierunek: Automatyka i Robotyka
Specjalność: Sterowanie i Monitoring Maszyn i Urządzeń
Studia: stacjonarne i niestacjonarne

Kierunek: Transport
Specjalność: Systemy i Urządzenia Transportowe oraz Inżynieria Maszyn Budowlanych i Systemów Transportu Przemysłowego
Studia: stacjonarne i niestacjonarne

 

Termin złożenia pracy

Termin obrony

Sala / Godzina

Szczegóły

29.08.2019

12.09.2019

 B12 / 8:00

B112 / 8:00

Pobierz plik

Pobierz plik 

 Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu dyplomowego

Wzory druków i formularzy do pracy dyplomowej

Regulamin antyplagiatowy

 

Dokumenty wymagane od Studentów przystępujacych do egzaminu dyplomowego:

 1. Praca dyplomowa
Jeden egzemplarz pracy dyplomowej zgodny z wersją umieszczoną Systemie Antyplagiatowym, drukowany dwustronnie, oprawiony trwale miękką oprawą papierową (bez plastikowych elementów).
2. Druga strona pracy
Zawiera oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej. Druk z miejscem na podpis Dyrektora Instytutu ds. dydaktycznych jest nieaktualny!
3. Podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego
Podpisane przez promotora i recenzenta oraz wraz z adnotacją o braku zobowiązań wobec biblioteki oraz instytutu dyplomującego.
4. Opinia promotora
5. Recenzja pracy dyplomowej
6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych absolwenta PK.
7. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej
Wydruk z Systemu Antyplagiatowego. Istnieje możliwość pobrania tego dokumentu bezpośrednio po umieszczeniu pracy w ASAP. Proszę zwrócić uwagę na wprowadzenie recenzenta do systemu.
8. Oświadczenia promotora w sprawie dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego
Wydruk z Systemu Antyplagiatowego
9. Raport z badania antyplagiatowego (Jednolity System Antyplagiatowy)*
Pracę do JSA wprowadza i akceptuje promotor. Po akceptacji raport powinien zostać wydrukowany i podpisany przez promotora. Instrukcja pobrania raportu poniżej.
10. Ksero dowodu osobistego
Potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Instytut Dyplomujący.
11. Dowód wpłaty za dyplom
12. Zdjęcia do dyplomu (jednakowe):
• 4 szt. – brak odpisu dyplomu w języku obcym,
• 5 szt. – w przypadku chęci uzyskania odpisu w języku obcym.
13. Karta osiągnieć studenta
Osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne wpisywane do dyplomu.
14. Rozgraniczenie zakresu merytorycznego do prac współautorskich.
15. Kwestionariusz cudzoziemca – absolwenta studiów w Polsce
16. Oświadczenie o zmianach w temacie pracy dyplomowej magisterskiej/licencjackiej/inżynierskiej (jeśli dotyczy)

 * Raport ogólny JSA znajduje się w zakładce "Analiza JSA". Należy pobrać raport ogólny, gdzie ostatnią stronę wypełnia promotor.asap jsa 2


 

logo pk s
 
logo wm s
 
logo GFPS
 
logo dzwignice