Studia podyplomowe
Laboratorium Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych prowadzi studia podyplomowe Napędy i sterowanie płynowe
Kierownikiem studiów jest dr hab. inż. A. Sobczyk, prof. PK.
 
Słowo wstępu
Studia podyplomowe są doskonałą okazją na zdobycie wiedzy praktycznej i przypomnienie lub uzupełnienie posiadanej wiedzy teoretycznej z zakresu napędu i sterowania hydraulicznego i pneumatycznego. Zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonymi ze słuchaczami terminami zajęć co umożliwia stopniowe nabywanie wiedzy. Indywidualne podejście kadry do słuchacza i realizowanego tematu pozwala na efektywne przekazywanie zagadnień teoretycznych i praktycznych z wykorzystaniem nowych  technologii w tym stanowisk sterowanych zdalnie, zadań projektowych z użyciem urządzeń mobilnych (na czas studiów słuchaczom udostępniane są bezpłatnie tablety), specjalistycznego sprzętu i oprogramowania. Zajęcia wzbogacone są o elementy elektrotechniki, diagnostyki i monitoringu systemów hydraulicznych i pneumatycznych.
 
Do kogo kierowane
- inżynierowie utrzymania ruchu,

- projektanci układów/maszyn,
- pracownicy usług serwisowych,
- specjaliści/konsultanci sprzedaży,
- absolwenci studiów magisterskich,
- absolwenci studiów inżynierskich.
 
Program studiów
Program studiów obejmuje dwusemestralne zajęcia, składające się z 10 dwudniowych zjazdów zajęciowych i 2 terminów egzaminacyjnych. W sumie około 200 godzin zajęć laboratoryjnych i projektowych podpartych wiedzą teoretyczną, które spełniają wymagania europejskiej organizacji European Oil Hydraulic & Pneumatic Committee (CETOP). Szczególny nacisk kładziony jest na zajęcia praktyczne realizowane indywidualnie lub zespołowo.
 
Zajęcia obejmują (W - wykłady, L - laboratoria)
   • Hydraulika (20W, 32L),
   • Pneumatyka (20W, 32L),
   • Elektrohydrulika (20W, 32L),
   • Elektropneumatyka (20W, 32L).
 
Dodatkowo
W wyniku cyklu szkoleniowego na poziomie studiów podyplomowych – słuchacz nabywa wiedzę oraz kompetencje z napędów i sterowania hydraulicznego i pneumatycznego zgodnie z rekomendacjami CETOP. Nabyta wiedza jest podstawą, która uzupełniona o dodatkowe kursy szkoleniowe, pozwala na podejście do egzaminów, z udziałem krajowej instytucji nadzorującej (Korporacja Napędów i Sterowań Hydraulicznych i Pneumatycznych), kwalifikujących uzyskanie przez uczestników programów szkoleniowych indywidualnych Europejskich Certyfikatów CETOP potwierdzających profesjonalną wiedzę i kompetencje w określonym  zakresie i poziomie, tj.:
   • Pneumatyka (poziom P1 i P2),
   • Hydraulika siłowa (poziom H1 i H2),
   • Hydraulika przemysłowa (poziom IH2),
   • Hydraulika mobilna (poziom MH2).
 
Wymagania wstępne
Dyplom ukończenia studiów wyższych co najmniej na poziomie inżynierskim.
 
 
Ważne terminy
Aktualnie do 1 września trwa rekrutacja do nowej edycji studiów. Bliższe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej studiów - cetop.pk.edu.pl.
logo pk s
 
logo wm s
 
logo GFPS
 
logo dzwignice