Przedmioty
Poniżej przedstawiono zestawienie przedmiotów prowadzonych przez pracowników LBTiMR na wszystkich rodzajach studiów według podziału na kierunek, stopień, rok i semestr zajęć. Szczegółowe treści przedmiotów znaleść można na stronie internetowej: http://syllabus.pk.edu.pl.
 
Większość zajęć prowadzonych jest na kierunku Automatyka i Robotyka oraz Transport, gdzie nasza jednostka posiada własne specjalności, odpowiednio Sterowanie i Monitoring Maszyn i Urządzeń oraz Inżynieria Maszyn Budowlanych i Systemów Transportu Przemysłowego.
 

STUDIA I-STOPNIA - INŻYNIERSKIE
 
Kierunek: Automatyka i Robotyka
1. Systemy maszynowe (rok I, sem. 2)

2. Teoria mechanizmów i maszyn (rok II, sem. 3)
3. Podstawy automatyki (rok II, sem. 3)
4. Sterowanie i napęd hydrauliczny i pneumatyczny (rok III, sem. 5)
5. Sterowanie i automatyzacja maszyn (rok III, sem. 6)
6. Diagnostyka i monitoring maszyn (rok III, sem. 6)
7. Sterowanie maszyn i urządzeń transportowych (rok III, sem. 6)
8. Seminarium dyplomowe (rok IV, sem. 7)
9. Praca dyplomowa (rok IV, sem. 7)
 
Kierunek: Transport
10. Ergonomia i bezpieczeństwo pracy (rok I, sem. 1)

11. Środki transportu bliskiego (rok I, sem. 1)
12. Infrastruktura transportu bliskiego (rok I, sem. 2)
13. Napęd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne (rok I, sem. 2)
14. Systemy transportu bliskiego (rok I, sem. 2)
15. Automatyka (rok II, sem. 3)
16. Metody i urządzenia do badań diagnostycznych (rok II, sem. 4)
17. Urządzenia dźwigowo-przeładunkowe (rok III, sem. 5)
18. Inżynieria środowiska transportowego (rok III, sem. 5)
19. Techniki magazynowania (rok III, sem. 5)
20. Podstawy wibroakustyki (rok III, sem. 6)
21. Maszyny drogowe i budowlane (rok III, sem. 6)
22. Techniki bezpieczeństwa urządzeń transportu bliskiego (rok III, sem. 6)
23. Eksploatacja dźwignic i przenośników (rok III, sem. 6)
24. Ustroje nośne (rok III, sem. 6)
25. Automatyzacja maszyn i urządzeń transportu bliskiego (rok IV, sem. 7)
26. Seminarium dyplomowe (rok IV, sem. 7)
27. Praca dyplomowa (rok IV, sem. 7)
 
Na pozostałych kierunkach prowadzone są następujące zajęcia:
28. Ergonomia i fizjologia w bezpieczeństwie pracy (Inżynieria Bezpieczństwa, rok I, sem. 2)
29. Ochrona przed zagrożeniami wibroakustycznymi (Inżynieria Bezpieczństwa, rok II, sem. 3)
30. Środki ochrony zbiorowej (Inżynieria Bezpieczństwa, rok II, sem. 4)
31. Elektro-hydr. ukł. zabezp. i ster. maszyn mobilnych (Inżynieria Bezpieczństwa, rok III, sem. 6)
32. Bezpieczne techne urządzenia poddozorowe (Inżynieria Bezpieczństwa, rok III, sem. 6)
33. Bezpieczne dla środowiska akwatr. ukł. nap. masz. (Inżynieria Bezpieczństwa, rok III, sem. 6)
34. Pomiary i analiza hałasu przemysłowego (Inżynieria Bezpieczństwa, rok IV, sem. 7)
35. Teoria mechanizmów i maszyn (Inżynieria Biomedyczna, rok II, sem. 3)
36. Aparatura medyczna (M1) (Inżynieria Biomedyczna, rok III, sem. 5)
37. Maszynoznawstwo (Inżynieria Produkcji, rok II, sem. 3)
38. Układy i systemy sterowania hydro.-pneum (Inżynieria Produkcji, rok 2, sem. 4)
39. Teoria mechanizmów i maszyn (Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego, rok 3, sem. 5)
40. Miernictwo cieplne i maszynowe (M5) (Mechanika i Budowa Maszyn, rok 2, sem. 3)
41. Teoria mechanizmów i maszyn (Mechanika i Budowa Maszyn, rok. 3, sem. 5)
42. Maszyny robocze i urządzenia transportowe (Mechanika i Budowa Maszyn, rok. 3, sem. 6)
43. Napęd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne (Mechanika i Budowa Maszyn, rok. 3, sem. 6)
44. Logistyka w przedsiębiorstwie (Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, rok III, sem. 6)
 

STUDIA II-STOPNIA - MAGISTERSKIE
 
Kierunek: Automatyka i Robotyka
Specjalność: Sterowanie i Monitoring Maszyn i Urządzeń

45. Diagnostyka i monitoring maszyn (rok I, sem 1)
46. Systemy sterowania w maszynach mobilnych (rok I, sem 2)
47. Wibroakustyczne diagnozowanie maszyn (rok I, sem 2)
48. Sterowanie w systemach transportowych (rok I, sem 2)
49. Praca przejściowa (rok I, sem 2)
50. Sterowanie w systemach transportowych (rok I, sem 2)
51. Teoria sterowania (rok I, sem 2)
52. Systemy sterowania w maszynach mobilnych (rok I, sem 2)
53. Wibroakustyczne diagnozowanie maszyn (rok I, sem 2)
54. Teoria sterowania (rok I, sem 2)
55. Komputerowa symulacja układów sterowania (rok II, sem 3)
56. Energooszczędne i ekologiczne ukł. nap. i sterow. (rok II, sem 3)
57. Seminarium dyplomowe (rok II, sem 3)
58. Praca dyplomowa (rok II, sem 3)
 
Kierunek: Transport
Specjalność: Inżynieria maszyn budowlanych i systemów transportu przemysłowego

59. Inżynieria systemów transportowych (rok I, sem. 1)
60. Wibroakustyczna diagnostyka maszyn transportowych (rok 1, sem. 1)
61. Systemy dźwigowo-przeładunkowe (rok I, sem. 2)
62. Sterowanie i automatyzacji w systemach transportowych (rok I, sem. 2)
63. Techniki bezpieczeństwa i ergonomii w systemach transportu bliskiego (rok I, sem. 2)
64. Ergonomia i fizjologia pracy w środkach transportu bliskiego (rok I, sem. 2)
65. Monitoring i kontroling systemów transportu bliskiego (rok I, sem. 2)
66. Wybrane techniki diagnozowania i dozoru urządzeń transportu bliskiego (rok I, sem. 2)
67. Energooszczędne i ekologiczne maszyny i urządzenia robocze (rok II, sem. 3)
68. Hydrotroniczne układy sterowania maszyn (rok II, sem. 3)
69. Standaryzacja, certyfikacja i ekspertyzy techniczne (rok II, sem. 3)
70. Technologie wytwarzania i odnowy środków transportu bliskiego (rok II, sem. 3)
71. Mobilne maszyny budowlano-drogowe (rok II, sem. 3)
72. Seminarium dyplomowe (rok II, sem. 3)
73. Praca dyplomowa (rok II, sem. 3)
 

STUDIA III-STOPNIA - DOKTORANCKIE
Laboratorium Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych prowadzi również wybrane zajęcia w ramach studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale Mechanicznym.
 

ERASMUS

W związku z uczestnictwem Politechniki Krakowskiej, w tym Wydziału Mechanicznego, w programie wymiany studentów ERASMUS, również w tym zakresie prowadzone są zajęcia głównie w języku angielskim, gdzie realizowane są głównie zakresy tematyczne I-stopnia studiów. Więcej informacji można znaleść tutaj.
logo pk s
 
logo wm s
 
logo GFPS
 
logo dzwignice